sábado, 14 de marzo de 2009

FIRMA DO CONVENIO

O día 12 de marzo de 2009 a AEGA, representantes da Asemblea Xeral de arqueólogos/as e a CIG, asinaron o I Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Galiza para a actividade arqueolóxica, vixente para os anos 2009 e 2010.